Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 18 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:43 08/03/2019  

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày 25/2/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Quyết định số 468/QĐ-UBND) và của UBND cấp xã (Quyết định số 469/QĐ-UBND).

Theo công bố, bộ chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có 34 TTHC và UBND cấp xã có 5 TTHC.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, đơn vị và cá nhân đến giao dịch giải quyết các TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Ngành giáo dục đào tạo đã tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Trung tâm hành chính công cấp huyện (34 TTHC) và tại Bộ phận TN&TKQ “một cửa” cấp xã (5 TTHC).

 

Như vậy, tính đến thời điểm này, 100% TTHC lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và của UBND cấp xã đều được đưa  vào tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Trung tâm hành chính công cấp huyện và tại Bộ phận TN&TKQ “một cửa” cấp xã

 

Chi tiết các Quyết định và các Phụ lục xem trong file đính kèm./.

Tải file 1 Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác