Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 04 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:29 18/04/2017  

Quyết định Công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tao,

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Công nhận 613 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS  cấp tỉnh năm học 2016 – 2017, gồm: Giải Nhất: 22 giải; Giải Nhì: 99 giải; Giải Ba: 238 giải; Giải Khuyến khích: 254 giải.  (có danh sách kèm theo).

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Tải file 1 Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viết này