Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 24 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:29 18/04/2017  

Quyết định Công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tao,

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Công nhận 613 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS  cấp tỉnh năm học 2016 – 2017, gồm: Giải Nhất: 22 giải; Giải Nhì: 99 giải; Giải Ba: 238 giải; Giải Khuyến khích: 254 giải.  (có danh sách kèm theo).

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Tải file 1 Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viết này