Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 25 tháng 10 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:34 02/12/2019  

Khai mac kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/9/2017 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chon lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng và tương đương; Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 23/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Hội, sáng ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tuyển của Tỉnh đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Hội.

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/9/2017 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chon lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng và tương đương; Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 23/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Hội, sáng ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tuyển của Tỉnh đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Hội. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Khai mạc Kỳ thi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung, Chủ tịch Hội đồng thi; lãnh đạo các sở Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Hội đồng thi và hơn 50 đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, với sự sự có mặt của 02 ứng viên tham dự kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Gia Hội: ông Lê Quang Hòa, trình độ chuyên môn Cử nhân sư phạm Toán, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Hội và ông Lê Triều Sơn, Cử nhân sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông Gia Hội.

      Phát biểu chỉ đạo tại lễ Khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đánh giá cao tinh thần, sự chuẩn bị của các ứng viên; công tác chuẩn bị của Sở Giáo dục và Đào tạo (thường trực Hội đồng thi tuyển) và  yêu cầu việc tổ chức thi phải nghiêm túc, công khai, công bằng, lựa chọn được cán bộ quản lý đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, có tâm huyết, khát vọng và ý tưởng tư duy để bổ nhiệm vào chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội nhằm đưa Trường THPT Gia Hội phát triển lên vị thế mới.

      Sau buổi lễ khai mạc, 02 ứng viên dự tuyển phải trải qua 02 phần thi: Phần thi viết và Phần thi trình bày đề án. Kết quả, đồng chí Lê Triều Sơn đạt 87,33 điểm, đồng chí Lê Quang Hòa đạt 81,72 điểm.  

Căn cứ kết quả, Hội đồng thi báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét tiến hành các thủ tục về hồ sơ bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội theo đúng quy trình quy định.

Kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Hội là cụ thể hóa chủ trương đổi mới trong công tác tuyển dụng, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ của Đảng. Việc tổ chức thi tuyển lần này cũng là điều kiện quan trọng để ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả các nội dung trong công tác đổi mới toàn diện giáo dục, góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành và của Tỉnh./.

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác