Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 17:29 12/06/2020  

Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, lần thứ X- nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 12/6, trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2020). Đảng Bộ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X- nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, quần chúng cơ quan Sở, đặc biệt sự có mặt đầy đủ 48 đồng chí đảng viên của 9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tân, Bí thư  Đảng ủy- Giám đốc Sở GD&ĐT thay mặt Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX- nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ.

 

Trong báo cáo, đồng chí Nguyễn Tân đã khẳng định và nhấn mạnh, trong nhiện kỳ qua, Đảng bộ Sở luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt về chính trị, chuyên môn, công tác quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và đoàn thể. Hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IX đề ra; một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch; và nhiều lĩnh vực nhiệm vụ mới phát sinh đều hoàn thành tốt.

 

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo xuyên suốt, mang lại hiệu quả thiết thực trên các mặt; dân chủ trong Đảng và cơ quan, đơn vị được phát huy. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở yên tâm công tác, đồng tình và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu xây dựng phát triển Ngành, xây dựng Đảng bộ.

 

Năm  năm liên tục từ 2015 đến 2019 tập thể Đảng bộ Sở đạt trong sạch vững mạnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2014-2015 được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD&ĐT, năm học 2015-2016 được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen; năm học 2016-2017 được UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc; năm học 2018-2019 được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen. Các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đoàn thể cấp trên khen thưởng

Đồng chí Nguyễn Tân, Bí thư  Đảng ủy- Giám đốc Sở GD&ĐT đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX- nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ của Đảng bộ           

 

Đồng thời đồng chí Bí thi Đảng ủy đã đưa ra 5 bài học để BCH nhiệm kỳ 2020-2025 rút kinh  nghiệm trong lãnh chỉ đạo, đó là:

 

Thứ nhất, Quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiển của Đảng ủy và toàn ngành giáo dục. Chủ động đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể, sát đúng và sáng tạo để triển khai thực hiện; biết chọn những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao nhất trong từng giai đoạn.

 

Thứ hai, Xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, mở rộng dân chủ, tạo sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng cơ quan, đoàn thể và toàn ngành vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 

Thứ ba, Thường xuyên bám sát cơ sở để đôn đốc, kiểm tra. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời những sai lầm khuyết điểm.

 

Thứ tư, Xây dựng đội ngũ cấp ủy và cán bộ chủ chốt đủ mạnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cấp trưởng các cơ quan, trường học, là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có uy tín, hiểu biết sâu về nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan; có tư duy đổi mới, luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể.

 

Thứ năm, Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và tổ chức các hoạt động phù hợp với mô hình và chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Sở. Lãnh chỉ đạo chú trọng việc đẩy mạnh CCHC và UWDCNTT trong chỉ đạo điều hành của chính quyền, theo phương châm “làm việ theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”. Coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan, trường học hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Đoàn Minh Thắng – PBT Đảng ủy- Phó GD Sở GD&ĐT đã báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2015-2020

 

Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo khóa IX trình Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Đoàn Minh Thắng – PBT Đảng ủy- Phó GD Sở GD&ĐT thay mặt BCH đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điệm của nhiệm kỳ vừa qua và đưa những bài học kinh nghiệm sâu sắc:

 

Thứ nhất, thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ chương, đường lối, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của đảng bộ, của ngành.

 

Thứ hai, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tự phê bình của tập thể và cán bộ Đảng viên.

 

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

 

Thứ tư, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn và giải quyết triệt để; kịp thời tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn cụ thể.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến và các khách mời chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng bộ Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025

 

Trong tinh thần dân chủ, công khai theo đúng quy chế và hướng dẫn về công tác bầu cử của các cấp ủy Đảng cấp trên, Đại hội đã tiến hành bầu cử và đã tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 09 đồng chí sau:

  1. Đ/c  Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT
  2. Đ/c  Đoàn Minh Thắng – Phó giám đốc Sở GD&ĐT
  3. Đ/c  Nguyễn Tâm Nhân – Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT
  4. Đ/c Cao Đăng Ngọc Phượng – TP Giáo dục CN-TX
  5. Đ/c  Lê Thư – Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT
  6. Đ/c  Phan Xuân Nghĩa – Phó CVP Sở GD&ĐT
  7. Đ/c  Mai Anh Ngọc – Phó phòng GDTrH - Sở GD&ĐT
  8. Đ/c  Lê Duy Dũng – Phó phòng KHTC- Sở GD&ĐT
  9. Đ/c  Hồ Thị Liên – Phó phòng TCCB Sở GD&ĐT

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12h ngày 12/6/2020

 

Đại hội tặng hoa và quà niệm cho các đ/c UV Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020   

 

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025

Thân Nguyên Khánh, Văn phòng Sở

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác