Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 01 tháng 04 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:42 10/09/2013  

Đăng ký đề tài NCKH năm 2014

Để thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai cho các tổ chức, tập thể và cá nhân trực thuộc mình quản lý đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học theo hướng dẫn dưới đây:

1. Đề tài NCKH cấp ngành:

1.1 Nội dung nghiên cứu: Cần tập trung để giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong hoạt động quản lý, giáo dục của nhà trường và của ngành. Ưu tiên và khuyến khích các nghiên cứu phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học, tin học hóa công tác quản lý dạy và học, ứng dụng CNTT (triển khai, thực nghiệm các phần mềm mã nguồn mở) và các thiết bị dạy học hiện đại để nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết các vấn đề đặt ra trong đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, phân ban THPT, trong các cuộc vận động của Đảng, Nhà Nước và Ngành

1.2 Đối tượng: cá nhân, tập thể, tổ chức trong toàn ngành.

1.3. Hồ sơ đăng ký gồm 3 phần:

1.3.1 Bản đăng ký thực hiện đề tài NCKH với các nội dung:

- Tên đề tài.

- Chủ đề tài và các cộng sự (nếu có).

- Nội dung nghiên cứu chủ yếu.

- Dự kiến kết quả đạt được.

- Thời gian thực hiện đề tài 1 hoặc 2 năm (tính chẵn năm dương lịch, bắt đầu thực hiện từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 12 của năm thứ nhất hoặc thứ hai) .

1.3.2 Bản đề cương chi tiết về nội dung đề tài NCKH.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác