Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 21 tháng 01 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 12:00 24/04/2014  

Hội nghị đánh giá và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng ngày 23/4/2014 Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị đánh giá và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT.

Về tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Khuyến học tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Hội khuyến học, TTGDTX các huyện, thị xã và thành phố Huế; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách GDTX của của các Phòng GD&ĐT; đại diện lãnh đạo một số TTHTCĐ.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của TTHTCĐ, các đại biểu dự hội nghị đã tham gia phát biểu thảo luận tại hội trường với nhiều ý kiến hết sức thẳng thắn, trung thực về đánh giá thực trạng, nguyên nhân tồn tại, yếu kém, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của TTHTCĐ trong thời gian tới.

Tổng kết hội nghị, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh và làm rõ hơn về thực trạng, nguyên nhân tồn tại yếu kém, những giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong những năm tiếp theo. Cụ thể là:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, của các cấp quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục đối với hoạt động của TTHTCĐ.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhất là ở cấp cơ sở.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của cácTTHTCĐ.

4. Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý TTHTCĐ; phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban giám đốc trung tâm. Sở GD&ĐT phối hợp Sở Nội vụ tham mưu mưu UBND tỉnh về việc tăng cường giáo viên cho TTHTCĐ theo Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT.

5. Hàng năm phải có sơ kết và tổ chức đánh giá định kỳ.

6. Xây dựng quy chế phối hợp giữa TTHTCĐ với các tổ chức, cơ quan, đoàn thể.

7. Các TTHTCĐ phải xây dựng kế hoạch hoạt đông (năm, tháng), trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt.

8. Trong đánh giá hoạt động của trung tâm cần gắn với tiêu chí đánh giá nông thôn mới, đánh giá cán bộ. Gắn chỉ đạo TTHTCĐ với việc xây dựng xã hội học tập.

9. Mỗi huyện, thị xã, thành phố cần chọn và chỉ đạo điểm từ 1-2 trung tâm để tiếp tục nhân rộng.

10. Có kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý TTHTCĐ, nắm vững Quy chế và các văn bản liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ.

Một số hình ảnh của hội nghị:

Đ/c Phạm Văn Hùng Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu khai mạc hội nghị

Đ/c Phan Lương Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Đ/c Hoàng Đức Bình Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại hội nghị

Đ/c Hà Cảnh Lộc Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà phát biểu tại hội nghị

Nguyễn Văn Huế - P.GDTX&CN

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác