1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Hội nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng

Cập nhật lúc : 01:14 01/12/2015  
Hội nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng
Ngày 27 tháng 11 năm 2015, tại trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ).

Đến tham dự với Hội nghị có đồng chí Đặng Phước Mỹ - PGĐ Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các phòng ban của Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của các phòng GD&ĐT; đại diện lãnh đạo và giáo viên phụ trách của các trung tâm GDTX; 27 cán bộ của 27 trung tâm HTCĐ đại diện cho 152 trung tâm HTCĐ trên toàn tỉnh.

 

Hội nghị đã đánh giá một cách khách quan những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế đó. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của trung tâm HTCĐ trong thời gian đến.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Phước Mỹ - PGĐ Sở GD&ĐT đã nhấn mạnh một số giải pháp sau:

 

1. Đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội về sự cần thiết phải phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm HTCĐ;

 

2. Phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học, tham mưu với UBND cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể nhằm giúp các trung tâm HTCĐ hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững; tổ chức các hoạt động thực hiện xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” làm cơ sở xây dựng “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”;

 

3. Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin hướng dẫn các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh việc triển khai xây dựng mô hình trung tâm HTCĐ kết hợp với trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã hoạt động có hiệu quả; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng;

 

4. Tiếp tục tham mưu UBND cấp huyện triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí giáo viên biệt phái làm việc tại trung tâm HTCĐ theo quy định; chỉ đạo các trung tâm HTCĐ triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của trung tâm;

 

5. Hằng năm, cần có kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên của trung tâm HTCĐ;

 

6. Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, trung tâm GDTX cấp huyện tổ chức biên soạn tài liệu phù hợp với thực tế địa phương. Hướng dẫn các trung tâm HTCĐ tổ chức tự đánh giá, xếp loại và tổ chức đánh giá, xếp loại hoạt động của các trung tâm HTCĐ trên địa bàn.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lưu – P.GDTX

Các tin khác