Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 27 tháng 01 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:14 20/01/2014  

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW

Ngày 16 và 17 tháng 01 năm 2014, tại trường THCS Nguyễn Tri Phương – thành phố Huế, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tại Hội nghị lần này có gần 1.500 đại biểu (chia thành 3 đợt) tham dự là lãnh đạo, cán bộ cốt cán các cơ quan quản lí giáo dục và các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Các đại biểu đã được trực tiếp nghe TS. Phạm Văn Hùng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở GD&ĐT trình bày toàn bộ nội dung của nghị quyết. Đặc biệt đồng chí đã liên hệ, phân tích sâu thêm thực tiễn Giáo dục và Đào tạo ở tỉnh Thừa thiên Huế; làm rõ các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

Sau Hội nghị này, các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã và thành phố để chỉ đạo và tổ chức các Hội nghị tương tự để quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW nói riêng và các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tám nói chung đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của từng cở sở giáo dục trên địa bàn nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện Nghị quyết này./.

Một số hình ảnh tại Hộ nghị

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lưu – Phòng GDCN&TX Sở

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác