Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 17:37 25/04/2014  

Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động

Sáng 25/04/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động (CTHĐ) triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV về Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 – 2015.

Tham dự hội nghị có Đ/c Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở, các Đ/c trong Ban giám đốc; lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của Sở, lãnh đạo các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi nghe báo cáo về Tình hình triển khai Chương trình hành động và ý kiến thảo luận của Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận những kết quả mà Ngành giáo dục đã đạt được sau 2 năm thực hiện CTHĐ, đồng thời nhấn mạnh: Chương trình hành động ra đời đã tạo được một sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận thức trong đội ngũ cán bộ của ngành; CTHĐ là công cụ, là mục tiêu để các đơn vị giáo dục trong toàn ngành phấn đấu; qua CTHĐ, tự thân mỗi đơn vị sẽ nhận ra được chính mình, biết được mình đang đứng ở vị trí nào để tiếp tục nổ lực … Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của Ngành sau 2 năm thực hiện Chương trình hành động, đó là: vẫn còn một bộ phận cán bộ quản lý nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về ý nghĩa của Chương trình hành động nên triển khai chưa có hiệu quả; thiếu trách nhiệm trong công tác, còn giao khoán cho cấp dưới…

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong năm 2015, đồng chí Giám đốc lưu ý các đơn vị: trên cơ sở tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu được nêu trong Chương trình hành động, toàn ngành cần tập trung vào các giải pháp cơ bản sau: Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả Chương trình hành động; tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của từng giáo viên trên cơ sở cụ thể hóa, lượng hóa, số hóa; trong công tác đánh giá cán bộ giáo viên, lấy chất lượng, số lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo phẩm chất, năng lực; vận dụng mọi giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; xác định rõ: mỗi trường học là một đơn vị của chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà; đẩy mạnh công tác dân chủ hóa trong trường học;  tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý và cải cách hành chính;  thực hiện tốt công tác cán bộ và đội ngũ theo hướng: quy trình hóa, chuẩn hóa, dân chủ hóa; Phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, trẻ, có tố chất, có năng lực, tâm huyết với nghề nghiệp….

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hiền, Văn phòng Sở

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác