Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 28 tháng 10 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:36 08/08/2018  

Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 7/8, Sở GDĐT Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại huyện Phú Vang. Theo truyền thống hằng năm Hội nghị được tổ chức tại một địa phương huyện, thị xã, thành phố để CBQL giáo dục các cấp có dịp trao đổi, học tập lẫn nhau. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự về phía chính quyền có đồng chí Nguyễn Dung – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành và hội, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; lãnh đạo các phòng GD&ĐT, bí thư Chi bộ, ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Sở, đại diện lãnh đạo các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố Huế; phóng viên báo chí, truyền hình của địa phương và trung ương. Hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong Ban giám đốc, Thường vụ Công đoàn Ngành và lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban của Sở.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Đánh giá thành quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục

 

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Phạm Văn Hùng đã nêu ra 9 thành quả nổi bật và 10 hạn chế cần phải rút kinh nghiệm của ngành Giáo dục trong năm học 2017-2018.

 

1. Thành quả

 

- Tích cực tham mưu và triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Triển khai khá cơ bản về Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ IV, BCH Trung ương khóa XII.  

 

- Công tác phổ cập giáo dục các cấp, ngành học đã được giữ vững và nâng cao chất lượng.

 

- Có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

 

- Đảm bảo kỷ cương, nền nếp trong công tác quản lý, dạy học và thi cử, kiểm tra, đánh giá.

 

- Công tác CCHC và Ứng dụng CNTT được đẩy mạnh.

 

- Tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống được tăng cường, không có tình trạng vi phạm lớn về đạo đức, về bạo lực học đường.

 

- Dân chủ được phát huy, công khai minh bạch các nội dung quản lý được đẩy mạnh.

 

- Công tác đội ngũ được quan tâm chỉ đạo tốt, động viên khích lệ kịp thời, các chế độ chính sách thực hiện tốt.

 

- Cơ sở vật chất, tài chính được tăng cường.

 

2. Hạn chế, vướng mắc

 

- Tỷ lệ huy động trẻ dưới 5 tuổi vẫn còn thấp (Tỷ lệ huy động trẻ Nhà trẻ mới đạt 25,8% và học sinh Mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi mới đạt 83,04%) và tỷ lệ cháu học bán trú chưa bảo đảm được 100%; chế độ thù lao cho giáo viên bán trú còn lúng túng.

 

- Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, mới đạt 85,3%; cấp tiểu học hiện còn  9.118 học sinh/314 lớp chưa có điều kiện để tổ chức học 2 buổi/ngày. 

 

- Để thực mục tiêu tiến đến giáo dục toàn diện cho học sinh, nhưng hiện nay tỷ lệ trường có nhà đa năng còn quá thấp nên vào mùa mưa việc giáo dục thể chất và một số hoạt động khác cho học sinh gặp nhiều hạn chế.

 

- Tỷ lệ học sinh được học bơi tại trường thấp do xã hội hóa khó khăn, nguồn kinh phí từ ngân sách ít và thiếu quy định bảo đảm an toàn bơi.

 

- Việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế áp dụng cho ngành Giáo dục đang gặp nhiều khó khăn, số giáo viên được tinh giản thấp so với chỉ tiêu.

 

- Việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập còn vướng mắc vì chưa có các Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

 

- Thực hiện công tác xã hội hóa nói chung và Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh nói riêng còn nhiều khó khăn bất cập, không huy động được nguồn lực đóng góp cho giáo dục và đào tạo.

 

- Công tác quản lý dạy thêm học thêm; quản lý, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và quản lý các trung tâm tư vấn du học, trung tâm ngoại ngữ, tin học và loại hình mầm non ngoài công lập vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề xã hội.

 

- Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa như kỳ vọng (Môn yếu là Ngoại ngữ; cấp học yếu là THCS; vùng miền yếu là vùng núi và lĩnh vực yếu là giáo dục không chính quy).

 

- Tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ và tinh thần đổi mới trong giáo dục và đào tạo của một bộ phận đội ngũ không cao.

 

Giám đốc Sở đã đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế chủ yếu trong công tác quản lý giáo dục các cấp trong năm học vừa qua, trong đó, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở, Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học trong từng vấn đề cụ thể. Trách nhiệm của các chính quyền địa phương cấp xã, huyện trong việc chỉ đạo theo phân cấp. Đồng thời dành thời gian thỏa đáng để thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của ngành Giáo dục trong năm học tới, trên cơ sở đó cùng nhau tập trung thực hiện cho hiệu quả, đặc biệt là các định hướng lớn đối với các bậc học.

Đ/c Nguyễn Dung –PCT UBND tỉnh và Các đ/c trong BGĐ Sở chủ trì Hội nghị

 

Phương hướng và giải pháp năm học mới

 

I. Phương hướng của năm học 2018-2019

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện  giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai đổi mới chương trình và sách giáo khóa lớp 1 vào năm học 2019-2020; quan tâm thúc đẩy đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và đổi mới công tác hành chính. Tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT và của Tỉnh đề ra. Tham mưu có hiệu quả các Chương trình, Đề án về phát triển giáo dục và đào tạo nhằm từng bước hoàn thiện các điều kiện, xây dựng nền giáo dục chuẩn hóa, hiện đại hóa và dân chủ, nền nếp, kỷ cương; thực hiện tốt mục tiêu phổ cập và mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn. Tích cực triển khai thực hiện Đề án xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh để góp phần cùng với cả tỉnh xây xựng thành công dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đ/c Phạm Văn Hùng –GĐ Sở GD&ĐT trình bày báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 tại hội nghị

 

II. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm  năm học mới

 

1. Đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng thu gọn đầu mối, hình thành trường nhiều cấp học phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, dân cư, đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân và sự sắp xếp, bố trí hợp lý về nhân sự đội ngũ

 

2. Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ đảm bảo chuẩn hóa, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo vị trí việc  làm

 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới

 

4. Triển khai có hiệu quả Đề án  “Xây dựng hệ sinh thái giáo dục - đào tạo thông minh”

 

5. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra , đánh giá

 

6. Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng dạy học

 

7. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục (XHH), thu hút các nguồn lực để phát triển GD&ĐT

 

8. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường thực hiện tốt quy tắt ứng xử trong trường học

 

9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

10. Tích cực tham mưu cho tỉnh các đề án, kế hoạch đáp ứng yêu cầu triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước.

 

Niềm vui khi bước vào năm học mới

 

Tại Hội nghị, đã  tổ chức công bố Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 04/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tằng cờ thi đua cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoành thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017; đồng chí Bùi Thanh Hà –Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Giám đốc Sở.

 

Đ/c Bùi Thanh Hà –PBT thường trực Tỉnh ủy tao cờ thi đua của TTCP cho Ban giám đốc Sở GD&ĐT

 

Chia tay đồng nghiệp nghỉ hưu

 

Cũng tại Hội nghị, Ngành và câu lạc bộ Hiệu trưởng các trường THPT đã tổ chức chia tay, tặng hoa cho các  đồng chí  lãnh đạo, chuyên viên Sở và hiệu trưởng các trường THPT nghỉ hưu trong năm học 2017-2018.

 

Đ/c Phạm Văn Hùng –GĐ Sở tặng hoa cho các CBQL nghỉ hưu trong năm học 2017-2018

Thân Nguyên Khánh, Văn phòng Sở

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác