Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 24 tháng 01 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:30 29/01/2013  

Hội nghị Triển khai Chương trình trọng điểm phát triển giáo dục và đào tạo năm 2013 và Sơ kết học kỳ 1 năm học 2012 -2013

Vào ngày 23/01/2013; Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Triển khai Chương trình trọng điểm phát triển giáo dục và đào tạo năm 2013 và Sơ kết học kỳ 1 năm học 2012 -2013. Tham dự hội nghị có Đ/c Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở, các Đ/c trong Ban giám đốc; lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của Sở, lãnh đạo các phòng GD&ĐT huyện, TX,TP; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. Đ/c Ngô Hòa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo về Triển khai Chương trình trọng điểm phát triển giáo dục và đào tạo năm 2013, Sơ kết học kỳ 1 năm học 2012 -2013 và ý kiến thảo luận của đại biểu, Đ/c Ngô Hòa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những thành quả mà Ngành giáo dục đã đạt được trong học kỳ 1 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh  đến  trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân của Ngành trong việc thực hiện Kế hoạch Triển khai Chương trình trọng điểm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực năm 2013 của Tỉnh để góp phần  xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và chất lượng cao.

Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục nghe các báo cáo về Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí..

Đ/c Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở, trong tổng kết Hội nghị đã khái quát những kết quả đã đạt được. Đó là: Chương trình, kế hoạch, định hướng, giải pháp... về vĩ mô của Tỉnh, Sở là rõ ràng, cụ thể..; Có sự chuyển biến trong nhận thức, cách làm trong đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên; Các điều kiện phục vụ cho dạy và học đã được quan tâm từ tỉnh, ngành đến cơ sở; Tuy nhiên, trong chỉ đạo, thực hiện vẫn còn những hạn chế sau: Kỷ cương hành chính chưa nghiêm; Công tác phổ cập GD Mầm non 5 tuổi còn lúng túng và phổ cập GD TH, THCS chưa quyết liệt, số học sinh bỏ học còn cao; Các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện phát triển giáo dục còn chậm, thiếu đồng bộ; Một số chỉ tiêu của Ngành  chưa đạt được (PCMN 5 tuổi, trường đạt chuẩn QG, Học sinh học 2 buổi/ ngày...); Thực hiện Chương trình hành động của Ngành có nhiều đơn vị còn thiếu lộ trình cụ thể.

Để đảm bảo các mục tiêu của năm học 2012-2013 và Kế hoạch Triển khai Chương trình trọng điểm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực năm 2013; Đ/c Giám đốc lưu ý các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản như: Tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức trong đội ngũ CBGV; Thực hiện nghiêm túc đổi mới công tác hành chính; Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch; Đẩy mạnh đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, quản lý...

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Lê Trọng Vẽ, VP Sở

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác