Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:21 08/03/2018  

Hội nghị triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ; phát động phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” và tập huấn công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lí, giáo dục, phòng ngừa học sinh vi phạm pháp luật

Ngày 02/3/2018, tại hội trường Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phát động phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” và phối hợp với Công an tỉnh tập huấn công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lí, giáo dục, phòng ngừa học sinh vi phạm pháp luật.


Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; các phòng, ban thuộc Sở; các Phòng GD&ĐT, trường Trung học trực thuộc, Trung tâm GDNN-GDTX và giáo viên làm Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội các trường trực thuộc.

 

 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Sở GD&DDT, thầy giáo Nguyễn Thành Sơn, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng – Công tác học sinh, sinh viên đã triển khai việc thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ và Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” đến năm 2020 trong toàn Ngành; Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lí, giáo dục, phòng ngừa học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật.

 

 Kết luận Hội nghị, thầy giáo Nguyễn Tân, Phó Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ và Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” cũng như công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lí, giáo dục, phòng ngừa học sinh vi phạm pháp luật là rất có ý nghĩa và quan trọng, đó là nhiệm vụ thường xuyên và luôn phải được hâm nóng; kết quả thực hiện sẽ góp phần tạo môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh, an toàn, thân thiện, không bạo lực; đảm bảo môi trường giáo dục mà ở đó tập thể sư phạm đoàn kết, người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất, năng lực; hình thành văn hóa ứng xử văn minh trong các mối quan hệ trong nhà trường theo các chuẩn mực xã hội.

 

Một số hình ảnh Hội nghị

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Ngọc, P. CTTT-CTHSSV

Chưa có bình luận nào cho bài viết này