Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 24 tháng 01 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:39 16/08/2013  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế Nhà nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và nhu cầu của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch xét tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 giáo viên và nhân viên.

Chia ra: Giáo viên: 50; Nhân viên: 09

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển.

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c. Có đơn đăng ký dự tuyển.

d. Có lý lịch rõ ràng.

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

f. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

g. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 15/08/2013.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác