Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 22 tháng 05 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 17:11 01/12/2017  

Khởi công xây dựng các trường THCS thuộc Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Thực hiện Hiệp định vay số 3201-VIE (SF) ký ngày 23/01/2015 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2;

Ngày 23/6/2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế được lựa chọn 8 trường THCS của 5 huyện, thị xã hưởng lợi từ Dự án, đó là: THCS Đặng Tất, THCS Phan Thế Phương (Quảng Điền), THCS Nguyễn Khoa Thuyên (Hương Trà), THCS Điền Hòa (Phong Điền), THCS Lộc Vĩnh, THCS Lộc Tiến (Phú Lộc), THCS Phú Xuân, THCS Phú Lương (Phú Vang).

 

Nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng của Dự án chủ yếu từ vốn vay ADB để chi trả 100% giá trị xây dựng trước thuế theo các hợp đồng xây dựng; Vốn đối ứng địa phương để chi trả thuế cho các hợp đồng xây dựng và toàn bộ các chi phí kiến thiết cơ bản khác và san lấp mặt bằng.

 

Năm 2017, tỉnh Thừa Thiên Huế được thông báo kinh phí xây dựng 6 trường THCS thuộc Dự án (đợt 1) hơn 10 tỷ đồng. Ban quản lý Dự án tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành các thủ thục lựa chọn nhà thầu theo qui định của nhà tài trợ (ADB). Đầu tháng 11 năm 2017, đã tiến hành khởi công xây dựng 6 trường thuộc Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, bao gồm: THCS Đặng Tất (Quảng Điền), THCS Nguyễn Khoa Thuyên (Hương Trà), THCS Điền Hòa (Phong Điền), THCS Lộc Vĩnh, THCS Lộc Tiến (Phú Lộc) và THCS Phú Xuân (Phú Vang).

 

Trong năm học 2018-2019, các trường THCS ở những vùng khó khăn này sẽ có thêm phòng học, phòng học bộ môn khanh trang, đạt chuẩn cho học sinh. Đáp ứng kỳ vọng của Thầy cô giáo, các em học sinh cũng như phụ huynh học sinh tại các trường thuộc Dự án, tiến tới xóa bỏ khoảng cách về cơ hội học tập giữa các khu vực, giữa thành thị và nông thôn, giữa nam và nữ, giữa các khu vực thuận lợi cũng như khó khăn và giữa các nhóm thiệt thòi và các nhóm thuận lợi hơn. Đó chính là mục tiêu và hiệu quả của Dự án mang lại.

Một số hình ảnh khởi công xây dựng các trường THCS thuộc Dự án

 

 

 

 


 Đậu Thị Hồng - P.KHTC

Chưa có bình luận nào cho bài viết này