1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

Cập nhật lúc : 16:13 21/01/2020  
Kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD-XMC); Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra kết quả PCGD-XMC năm 2019.

Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận PCGD-XMC của các huyện, thị xã và thành phố Huế, kiểm tra kết quả, số liệu trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu PCGD-XMC. Sau đó kiểm tra thực tế tại thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy để xác nhận tính trung thực của các số liệu ghi trên hồ sơ và trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu PCGD-XMC.

 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 về việc công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn phổ cập GDMN5T, phổ cập GDTH, phổ cập GDTHCS và xóa mù chữ năm 2019. Theo Quyết định có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập GDMN5T; 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3; 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 2; 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

 

Để chất lượng PCGD-XMC được giữ vững và nâng lên trong những năm đến, Ban Chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh tiếp tục quán triệt công tác này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục cùng với sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể,...

 

Một số hình ảnh minh họa

 

 

Kiểm tra thực tế tại các đơn vị

 

 

 

Kiểm tra hồ sơ của các huyện, thị xã và thành phố Huế

 Nguyễn Văn Lưu – P.GDCN-GDTX

Các tin khác