Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:13 21/01/2020  

Kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD-XMC); Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra kết quả PCGD-XMC năm 2019.

Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận PCGD-XMC của các huyện, thị xã và thành phố Huế, kiểm tra kết quả, số liệu trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu PCGD-XMC. Sau đó kiểm tra thực tế tại thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy để xác nhận tính trung thực của các số liệu ghi trên hồ sơ và trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu PCGD-XMC.

 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 về việc công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn phổ cập GDMN5T, phổ cập GDTH, phổ cập GDTHCS và xóa mù chữ năm 2019. Theo Quyết định có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập GDMN5T; 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3; 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 2; 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

 

Để chất lượng PCGD-XMC được giữ vững và nâng lên trong những năm đến, Ban Chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh tiếp tục quán triệt công tác này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục cùng với sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể,...

 

Một số hình ảnh minh họa

 

 

Kiểm tra thực tế tại các đơn vị

 

 

 

Kiểm tra hồ sơ của các huyện, thị xã và thành phố Huế

 Nguyễn Văn Lưu – P.GDCN-GDTX

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác