Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 18 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:20 19/02/2014  

Lập hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGUT 2014

Để thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014 theo đúng tinh thần Thông tư số 07/2012/TT- BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và Công văn số 639/ BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc Triển khai xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT lần thứ 13 năm 2014;

Sở Giáo dục và Đào tạo (với tư cách là Hội đồng Sở giáo dục và đào tạo mở rộng, thường trực Hội đồng cấp tỉnh) hướng dẫn một số nội dung cơ bản như sau:

1. Đối với các đơn vị giáo dục cơ sở: (bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở giáo dục thường xuyên; các trường trung cấp, cao đẳng; các trường, trung tâm giáo dục của cơ quan nhà nước; các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân trực thuộc tỉnh):

- Thủ trưởng đơn vị tổ chức phổ biến cho cán bộ giáo viên (CBGV) trong đơn vị tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Thông tư 07/2012/TT – BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 639/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17 tháng 02 năm 2014 này. (file kèm theo)

- Tổ chức cho CBGV tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn, đúng theo nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch và lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (chú ý giới thiệu những cán bộ, nhà giáo có quyết định nghỉ hưu trong thời gian từ khi kết thúc đợt nhận hồ sơ xét tặng lần thứ 12 (05/6/2012) đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ lần thứ 13 (15/4/2014)

- Hướng dẫn CBGV được đề nghị xét tặng các danh hiệu khai đầy đủ, chính xác, cụ thể thành tích theo mẫu. Chú ý khai rõ, đầy đủ các nội dung về xếp loại theo quy định chuẩn nghề nghiệp, kết quả bồi dưỡng đồng nghiệp trở thành giáo viên dạy giỏi của trường, kết quả bồi dưỡng học sinh, sinh viên giỏi, số sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học, giáo trình (cấp đánh giá xếp loại, nghiệm thu) ...và đính kèm đúng, đầy đủ bản sao các loại giấy tờ theo quy định. Người khai chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin mà cá nhân đã kê khai trong hồ sơ. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ đề nghị.

- Thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cơ sở và tổ chức việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình và bảo đảm thời gian nộp hội đồng cấp trên.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác