Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 24 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:31 28/02/2017  

Lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14, năm 2017

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú thông báo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các cá nhân sau đây được hội đồng cấp huyện, Hội đồng cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Huế đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này