Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 22 tháng 09 năm 2018


Nguồn tin từ đơn vị

Cập nhật lúc : 1