Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 22 tháng 09 năm 2018


Nguồn tin từ đơn vị

Cập nhật lúc : 1