Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Nguồn tin từ đơn vị

Cập nhật lúc : 08:59 11/06/2017  

Trường Tiểu học Hương Vân: Hội thi vẽ tranh theo ý tưởng trẻ thơSáng 24/5/2017, Trường Tiểu học Hương Vân tổ chức Hội thi vẽ tranh theo chủ đề "Ý tưởng trẻ thơ" để chọn bài tham gia hội thi cấp phòng.

 

Nguồn: Trường Tiểu học Hương Vân

Chưa có bình luận nào cho bài viết này