Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 19 tháng 06 năm 2018


Nguồn tin từ đơn vị

Cập nhật lúc : 08:58 11/06/2017  

Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn: Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2017 nhà trường được lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà về kiểm tra công tác cải cách hành chính.


Về phía lãnh đạo Phòng GD&ĐT có thầy Phan Huy Hoàng -Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, trưởng đoàn. Thầy Nguyễn Hải Sơn - chuyên viên Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà cùng các thầy cô trong đoàn kiểm tra. Sau khi đoàn nghe nhà trường báo cáo những công việc về CCHC trong năm học mà nhà trường đã làm được, đoàn đã xâm nhập thực tế kiểm tra hệ thống văn bản, sử dụng phần mềm phổ cập, kế toán, phần mềm E-Learning, sử dụng hệ thống máy móc, các thiết bị dạy học, cập nhật Cổng thông tin,...

Đoàn đã đánh giá những mặt mạnh của nhà trường, cập nhật văn bản khá kịp thời. Đội ngũ CBGV-NV sử dụng khá tốt công nghệ thông tin. Các phần mềm được triển khai...

Tuy vậy đoàn vẫn đánh giá những tồn tại mà trường cần quan tâm. Kịp thời điều chỉnh những bài viết cũ và tăng cường viết bài, truy cập Cổng thông tin, trường học kết nối, sử dụng phần mềm và TBDH hết công suất có hiệu quả tốt.

Nhà trường tiếp thu ý kiến và cố gắng khắc phục những nhược điểm, phát huy ưu điểm để hoàn thiện tốt công tác CCHC năm học 2017-2018./.

 

Nguồn: Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn

Chưa có bình luận nào cho bài viết này