Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 28 tháng 10 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 17:21 25/07/2013  

Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ngày 03/7/2013 UBND tỉnh ra Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013 -2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cụ thể như sau: 1. Giáo dục mầm non, giáo dục phô thông tựu trường vào ngày 15 tháng 8 năm 2013; khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2013 (một số trường ở vùng trũng, địa bàn khó khăn có thể tựu trường và khai giảng sớm hơn).

2. Giáo dục thường xuyên (bố túc trung học cơ sở, bổ túc trung học phổ

thông) tựu trường vào ngày 25 tháng 8 năm 2013 và khai giảng vào ngày truyền thống của ngành học 08 tháng 9.

3 . Các cấp học kết thúc học kỳ II (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 25 tháng 5 năm 2014. Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31 tháng 5 năm 2014. Đối với lớp 12 cấp  trung học phổ thông và lớp 12 bố túc trung học phổ thông chương trình phải được hoàn thành muộn nhất vào ngày 17 tháng 5 năm 2014.

4. Thời gian thực học đối với các cấp học: Đảm bảo ít nhất 35 tuần thực học đối với giáo dục mầm non và tiểu học, 37 tuần thực học đối với trung học cơ sở vả trung học phô thông, 32 tuần thực học đối với giáo dục thường xuyên.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15  tháng 6 năm 2014.

6. Tuyên sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014-2015 hoàn

thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2014.

7. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 07 ngày.

8. Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên: 02 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học theo đặc điểm cụ thể của từng ngành học)

9. Riêng cấp Tiểu học: Đảm bảo thời gian thực học tối thiểu theo quy định

của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm là 35 tuần, trong đó học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần.

- Thời gian nghỉ giữa các kỳ:

+ Nghỉ giữa học kỳ I: 01 tuần

+ Nghỉ giữa năm học cuối học kỳ I: 01 tuần

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác