Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 24 tháng 01 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:34 27/12/2014  

Tập huấn “Tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin”

Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học và trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng, ngày 19/12/2014, tại Hội trường trường THCS Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã tổ chức tập huấn cho 141 cán bộ quản lý, giáo viên tin học của Sở GD&ĐT, các trường THPT, THCS&THPT, THCS trực thuộc, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.

Trọng tâm của đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn của Công văn Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 là tập trung vào xây dựng chuyên đề dạy học; xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo từng chuyên đề; xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề; tổ chức dạy học và dự giờ theo chuyên đề đã xây dựng; phân tích, rút kinh nghiệm bài học. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu cầu như: Chuyển giao nhiệm vụ học tập, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập, báo cáo kết quả và thảo luận.

 

Việc phân tích bài học có thể được căn cứ vào các tiêu chí cụ thể như sau:

 

Nội dung

Tiêu chí

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

3. Hoạt động của học sinh

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

Theo kế hoạch, các đơn vị sau khi tham gia tập huấn sẽ tổ chức triển khai cho toàn thể CBQL, giáo viên tại đơn vị mình, cấp tài khoản và hướng dẫn sử dụng cho các CBQL, giáo viên và học sinh, đảm bảo đến cuối tháng 12/2014 tất cả giáo viên, học sinh đều có tài khoản để tham gia không gian trường học, sinh hoạt chuyên môn cũng như các cuộc thi trên “Trường trực tuyến”.

 

Thầy giáo Lê Văn Thoại, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học khai mạc và triển khai tập huấn

 Nhật An (Trung tâm Tin học) – Tuấn Ngọc (P. GDTrH)

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác