Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 19 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:35 16/02/2017  

Thông báo điều chỉnh nội dung thu phí tuyển dụng viên chức

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017

và thay thế Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

 

Để đảm bảo theo quy định của pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh nội dung thu phí tại các thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017 tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau:


Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này