1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022

Cập nhật lúc : 18:44 03/08/2022  
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022
Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-SGDĐT ngày 03/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở, năm học 2021-2022, Hội đồng tuyển dụng giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022 (sau đây được gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo triệu tập 376 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 (theo danh sách đính kèm), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 – Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Thời gian khai mạc: 14 giờ 00 phút ngày 15/8/2022.

b) Thời gian tổ chức thi: Sáng ngày 16/8/2022 (Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo lịch cụ thể).

c) Địa điểm tổ chức thi: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, số 63 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức thi: Thi tự luận (thí sinh không được sử dụng tài liệu)

3. Nội dung và thời gian thi

a) Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Thời gian thi: 180 phút.

4. Một số vấn đề cần lưu ý và yêu cầu đối với thí sinh dự thi

a) Văn bản tham khảo:

- Luật Giáo dục 2019;

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

- Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông;

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường;

Ngoài các văn bản nêu trên, thí sinh tham khảo các văn bản hiện hành liên quan đến quy định trên.

b) Thông tin về số báo danh, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy, quy chế, thời gian thi: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo (www.thuathienhue.edu.vn) và niêm yết tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương vào ngày 12/8/2022.

c) Thí sinh khi tham dự thi thực hiện nghiêm quy chế và nội quy của kỳ xét tuyển giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở, năm học 2021-2022.

d) Khi vào khu vực thi, đề nghị tất cả các thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh của thí sinh; thực hiện phòng, chống Covid-19 theo quy định.

đ) Sau khai mạc và nghe phổ biến quy chế thi:

- Mỗi thí sinh dự thi nộp Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo 01 bì thư có dán sẵn tem và ghi địa chỉ nơi nhận của người dự tuyển;

- Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn lại mỗi thí sinh 100 nghìn đồng tiền lệ phí tuyển dụng thí sinh đã nộp theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

e) Thí sinh chưa nộp lệ phí tuyển dụng (có danh sách kèm theo) hoàn thành việc nộp lệ phí trước ngày 15/8/2022.

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở, năm học 2021-2022 được biết và thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị thí sinh phản ảnh về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; địa chỉ: Tầng 5, Trung tâm hành chính công tỉnh, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để xem xét, giải quyết./.

 

Các tin khác