Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:44 05/02/2013  

Thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2012 - 2013

Căn cứ Kế hoạch số 1985/KH-SGD&ĐT-TCCB ngày 23/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch phỏng vấn đối với những người đã nộp hồ sơ xin xét tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2012-2013 như sau:

I. Số lượng ứng viên được tham dự phỏng vấn: 181 người (có danh sách kèm theo).

II. Thời gian, địa điểm phỏng vấn:

- Thời gian: Ngày 09/3/2013 và ngày 10/3/2013.

- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế

III. Thời gian, địa điểm tập trung làm thủ tục:

- Thời gian: 08 giờ ngày 23/02/2013.

- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế

IV. Nội dung phỏng vấn:

1. Phần chung:

a. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 năm 2009.

b. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phần chuyên môn nghiệp vụ:

a. Đối với giáo viên: Ứng xử tình huống sư phạm.

b. Đối với cán bộ thiết bị, thí nghiệm: Phương pháp dạy học bộ môn.

c. Đối với cán bộ y tế: Nghiệp vụ y tế trường học.

d. Đối với cán bộ thư viện: Tổ chức và quản lý thư viện.

e. Đối với nhân viên văn thư: Nghiệp vụ công tác văn thư.

f. Đối với nhân viên kế toán: Nghiệp vụ kế toán trường học.

V. Tài liệu ôn tập: Ứng viên căn cứ nội dung phỏng vấn để tự tìm kiếm tài liệu.

VI. Lệ phí phỏng vấn: 200.000 đồng/ứng viên ( theo Thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài Chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức).

Căn cứ nội dung Thông báo này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các ứng viên tự ôn tập để đạt được kết quả trong phỏng vấn./.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hùng

Tải file 1 Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác