Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 24 tháng 02 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:58 29/04/2017  

Thông báo về việc tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức năm học 2016-2017

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc và niêm yết tại bảng Thông báo của Sở (đường Trương Định).

Về cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức căn cứ Điều 12 và Điều 13 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức như sau:

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

 

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này