Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020


Tin giáo dục & đào tạo

Cập nhật lúc : 00:00 12/11/2012  

Đưa phong trào THTT-HSTC vào nội dung xây dựng trường chuẩn quốc gia


(GD&TĐ)- Đưa nội dung Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” (THTT – HSTC) vào nội dung xây dựng trường chuẩn quốc gia, có tiêu chí đánh giá, thang điểm cụ thể cho từng nội dung và phù hợp với điều kiện ở mỗi địa phương.


Đó là một trong những nội dung Bộ GD&ĐT hướng dẫn các Sở GD&ĐT triển khai thực hiện phong trào này theo Kế hoạch số 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng THTT – HSTC” năm học 2012-2013

Cùng với đó, duy trì, mở rộng và tạo sự bền vững ở mỗi cấp học các mô hình THTT, HSTC ở các khu vực cho phù hợp với điều kiện ở vùng thuận lợi, vùng khó khăn và vùng có điều kiện trung bình.

Tạo điều kiện và khuyến khích tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, vui chơi, hoạt động giáo dục. Chú trọng các nội dung hoạt động để tăng cường tự học, kĩ năng sống và văn hóa trường học của người học. Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa thiết thực, hiệu quả trong trường học phù hợp với điều kiện của mỗi nhà trường.

Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội, giáo viên tư vấn. Đẩy mạnh áp dụng các phương pháp dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường giáo dục thông qua thực tiễn, truyền thống của địa phương, đất nước. 

Đưa văn hóa dân gian, trò chơi dân gian phù hợp vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động tập thể thiết thực do học sinh tự tổ chức với sự hỗ trợ của nhà trường, cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể ở địa phương.

Ngoài việc Tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” với chủ đề “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phối hợp với Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chăm sóc, phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng, đặc biệt là 5 di tích do ngành Giáo dục nhận chăm sóc, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các sở GD&ĐT phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương chăm sóc thân nhân và gia đình Thương binh, Liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, kết hợp thực hiện chương trình về nhận tu bổ, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn cả nước. Đồng thời, có kế hoạch và thực hiện các hoạt động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học và các đơn vị khác dưới sự chỉ đạo chung của Lãnh đạo địa phương.

Các sở GD&ĐT cũng được yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổng kết 5 năm Phong trào thi đua và xây dựng phương hướng Xây dựng THTT – HSTC trong 2013 – 2018.

 

Lập Phương ( Theo Giáo dục và thời đại)

Tải file 1      Tải file 2      Tải file 3

Có 3 bình luận cho bài viết này.

khanhnhan1991@gmail.com(09:08 13/11/2012)
Tạo điều kiện và khuyến khích tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, vui chơi, hoạt động giáo dục.

long@gmail.com(09:08 13/11/2012)
Đưa văn hóa dân gian, trò chơi dân gian phù hợp vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động tập thể thiết thực do học sinh tự tổ chức với sự hỗ trợ của nhà trường, cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể ở địa phương.

nhan@yahoo.com(09:09 13/11/2012)
Tăng cường giáo dục thông qua thực tiễn, truyền thống của địa phương, đất nước.Các tin khác