Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 31 tháng 03 năm 2017


Tin hoạt động ngành

Nhiều giáo viên Tiếng anh không đạt chuẩn
Nhiều địa phương vừa tổ chức khảo sát năng lực giảng dạy tiếng Anh của giáo viên. Kết quả cho thấy số giáo viên đạt chuẩn thấp đến mức khó hình dung.