Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:22 27/07/2018  

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018

Căn cứ Công văn số 1141/NGCBQLGD-HĐTTH ngày 19/7/2018 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thông báo rộng rãi Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cán bộ, giáo viên đủ điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018 (có danh sách đính kèm), cụ thể như sau:

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này