Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 24 tháng 07 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:19 28/08/2018  

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 10 tháng 8 nam 2018 Bộ truởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã ký ban hành Chỉ thị số 2919/CT-BGDÐT về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2018-2019, trong đó xác định phương huớng chung của toàn ngành Giáo dục và Ðào tạo trong năm học 2018-2019 như sau:

1. Nâng cao chất luợng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất luợng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong truờng học, xây dựng môi truờng giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học duờng và thực hiện tốt vệ sinh truờng học; tăng cuờng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

 

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác