1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Tuyển dụng giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022

Cập nhật lúc : 17:04 03/06/2022  
Tuyển dụng giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022
Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-SGDĐT ngày 03/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022, như sau:

I. NHU CẦU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụng

a) Chỉ tiêu: 73 giáo viên;

b) Vị trí việc làm cần tuyển:

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III-Mã số: V.07.04.32.

- Giáo viên trung học phổ thông hạng III-Mã số: V.07.05.15.

2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển như sau

Stt

Bộ môn

Số lượng

Ghi chú

Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 03 giáo viên

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 môn / 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng

1

Toán học

02

2

Giáo dục công dân

01

Giáo viên trung học phổ thông hạng III: 70 giáo viên

1

Ngữ văn

09

2

Lịch sử

02

3

Địa lí

08

4

Toán học

05

5

Hóa học

04

6

Sinh học

02

7

Tiếng Anh

10

8

Giáo dục công dân

02

9

Thể dục

06

10

Giáo dục quốc phòng

03

11

Âm nhạc

11

12

Mỹ thuật

08

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, do các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân cấp. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ hủy thông báo trúng tuyển.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ

a) Phải có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

b) Đối với vị trí việc làm giáo viên Âm nhạc và giáo viên Mỹ thuật phải có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học ngành sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định;

c) Người được đào tạo ghép hai môn chỉ được đăng ký xét tuyển một trong 2 môn được đào tạo.        

3. Tiêu chuẩn, điều kiện về năng lực tin học, ngoại ngữ

a) Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng III: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao theo quy định.

b) Đối với giáo viên trung học phổ thông hạng III: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao theo quy định.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở được thực hiện theo hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển                          

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề)

d) Thang điểm thi viết: 100 điểm.

đ) Được thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi viết.

3. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục III của Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.                

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản 3 Mục III của Thông báo này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định người trúng tuyển.            

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

4. Đối tượng ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a, b, c của mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. BỐ TRÍ NƠI CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Việc bố trí nơi công tác đối với người trúng tuyển căn cứ vào nguyện vọng đăng ký trong Phiếu đăng ký dự tuyển và được thực hiện lần lượt theo các nguyên tắc sau:

1. Căn cứ vào kết quả trúng tuyển (tổng số điểm) từ cao đến thấp để xét nguyện vọng.

2. Xét nguyện vọng lần lượt từ nguyện vọng 1 đến hết nguyện vọng của người trúng tuyển đăng ký.

3. Đối với môn Âm nhạc và môn Mỹ thuật, ngoài căn cứ vào các nguyên tắc quy định tại khoản 1, khoản 2 của mục này, người trúng tuyển sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo phân công giảng dạy liên trường (nếu số tiết tại trường đang công tác không đủ theo quy định).

4. Trường hợp người đăng ký dự tuyển không đăng ký nguyện vọng tại Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc các nguyện vọng đăng ký đã được bố trí hết theo thứ tự ưu tiên tại khoản 1 mục này thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định bố trí nơi công tác.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Cách thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển có thể nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng 2 cách: trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng nhận Phiếu đăng ký dự tuyển) theo địa chỉ: Tầng 6, Khu hành chính tập trung tỉnh, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Từ 08h00 ngày 06/6/2022 đến 16h30 ngày 05/7/2022 (Trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu).

3. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

Phòng nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tầng 6, Khu hành chính tập trung tỉnh, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Cán bộ phụ trách:

Ông Phan Thanh Tuân, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Điện thoại: 0234.3826284; Email: tuanpt@hue.edu.vn.  

5. Lệ phí tuyển dụng

- Mức thu: 500.000 đồng/01 người đăng ký dự tuyển (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)

- Hình thức thu lệ phí tuyển dụng: người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí tuyển dụng trực tiếp tại nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc chuyển khoản đến số tài khoản Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Số tài khoản: 3713.0.1077419 (Mã Kho Bạc: 1611) tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; Nội dung chuyển khoản: nộp lệ phí tuyển dụng giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Các tin khác