Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 18 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:27 14/01/2014  

Tuyển dụng nhân viên Kế toán các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Căn cứ Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế Nhà nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và nhu cầu của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch xét tuyển dụng nhân viên Kế toán các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 nhân viên Kế toán.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c. Có đơn đăng ký dự tuyển.

d. Có lý lịch rõ ràng.

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

f. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

g. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 01/01/2014.

2.1. Về Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán trở lên.

2.2. Về Trình độ ngoại ngữ, tin học

Người dự tuyển phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên do các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân cấp.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác