Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 22 tháng 11 năm 2017


Tin tức

Cập nhật lúc : 19:33 07/02/2017  

Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2016 – 2017

Căn cứ chỉ tiêu biên chế Nhà nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và nhu cầu vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

Nội dung chi tiết trong file đính kèm 

Tải file 1 Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viết này