Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:03 03/03/2020  

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020-2021

Ngày 24/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020-2021.

Chương trình Nhà vệ sinh trường học được phê duyệt tập trung vào các nội dung chính gồm: đầu tư xây dựng công trình (theo các mô hình thiết kế mẫu được thống nhất), cơ chế quản lý vận hành và giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh trong quá trình sử dụng nhà vệ sinh tại trường học.

 

Tổng kinh phí của Chương trình là 101,107 tỷ đồng bao gồm ngân sách tỉnh (bao gồm nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hàng năm), ngân sách huyện và từ xã hội hóa. Trong đó:

- Sửa chữa, nâng cấp duy tu, bảo dưỡng 501 nhà (phòng), diện tích khoảng: 8.537 m2 đối với nhà vệ sinh học sinh; 108 nhà (phòng), diện tích khoảng: 1.060 m2 đối với nhà vệ sinh giáo viên.

- Xây mới nhà vệ sinh nhằm đáp ứng nhu cầu: 88 nhà (phòng) với 451 bệ xí, diện tích khoảng: 3.334 m2 đối với nhà vệ sinh học sinh và 131 nhà (phòng) với 368 bệ xí, diện tích khoảng: 3.680 m2 đối với nhà vệ sinh giáo viên.

 

Việc triển khai Chương trình Nhà vệ sinh trường học là một trong những nội dung, điều kiện quan trọng để thực hiện Đề án Trường học kiểu mẫu đáp ứng theo tiêu chí trường học hạnh phúc, trường học thông minh, trường học xanh; đảm bảo sức khỏe, điều kiện học tập tốt cho học sinh khi tham gia học tập.

 

Một số hình ảnh phối cảnh Nhà vệ sinh mà Chương trình hướng đến

 

 

 

Nguyễn Quốc Sĩ, P.KHTC

 

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác