Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 17 tháng 09 năm 2019


Trung tâm ngoại ngữ CBS

Giám đốc:
Địa chỉ: Số 148, đường Nguyễn Huệ, TP. Huế Số điện thoại: 0905137546
Email: Fax:
Quyết định thành lập số: 1147/QĐ-SGDĐT ngày 05/07/2019
Quyết định cấp phép hoạt động số: 1459/QĐ-SGDĐT ngày 06/08/2019

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách