Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2019


Trung tâm ngoại ngữ Phương Mỹ

Giám đốc:
Địa chỉ: 89 Cách mạng tháng Tám, thị xã Hương Trà Số điện thoại: 0373363469
Email: Fax:
Quyết định thành lập số: 2578/QĐ-SGDĐT ngày 10/09/2018
Quyết định cấp phép hoạt động số: 66/QĐ-SGDĐT ngày 01/10/2019
Quyết định công nhận Giám đốc số: ngày  (Quyết định hết hiệu lực)
Quyết định công nhận Phó Giám đốc số: ngày  (Quyết định hết hiệu lực)

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách