Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 18 tháng 02 năm 2020


Trung tâm ngoại ngữ Phương Mỹ

Giám đốc:
Địa chỉ: 89 Cách mạng tháng Tám, thị xã Hương Trà Số điện thoại: 0373363469
Email: Fax:
Quyết định thành lập số: 2578/QĐ-SGDĐT ngày 10/09/2018
Quyết định cấp phép hoạt động số: 66/QĐ-SGDĐT ngày 01/10/2019
Quyết định công nhận Giám đốc số: ngày  (Quyết định hết hiệu lực)
Quyết định công nhận Phó Giám đốc số: ngày  (Quyết định hết hiệu lực)

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách