Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 18 tháng 11 năm 2019


Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Huế ICP

Giám đốc:
Địa chỉ: 25C Lê Hồng Phong, TP. Huế Số điện thoại: 0906424989
Email: Fax:
Quyết định thành lập số: 440/QĐ-SGSĐT ngày 03/05/2013
Quyết định cấp phép hoạt động số: 703/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2013

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách