1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia.        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.       
Triển khai thực hiện Quyết định Điều lệ trường Đại học

Triển khai thực hiện Quyết định Điều lệ trường Đại họcThứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã ký văn bản gửi Hiệu trưởng (Giám đốc) các học viện, trường đại học công lập về việc triển khai thực hiện Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

26 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo

26 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạoTheo Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao ký ban hành, 26 thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 15 thủ tục, lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh là 07 thủ tục, lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo là 02 thủ tục và lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ là 02 thủ tục.

Sẽ có quy định mới đánh giá học sinh tiểu học

Sẽ có quy định mới đánh giá học sinh tiểu họcBộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nếu được chính thức ban hành, thông tư này sẽ thay thế quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học ban hành ngày 27/10/2009.

Số bài hiển thị 1234   đến : Tổng: 33 dòng - Trang 4