1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Một số nội dung xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 15 năm 2020

Cập nhật lúc : 10:50 23/12/2019  
Một số nội dung xét tặng danh hiệu  Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 15 năm 2020

Căn cứ  Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú và Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND- NGƯT lần thứ 15 năm 2020; Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

I. Công tác triển khai các văn bản hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT trong các đơn vị

 

1) Đối với trường Đại học Phú Xuân, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc UBND tỉnh và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT

 

a) Thủ trưởng đơn vị tổ chức nghiên cứu và triển khai các nội dung hướng dẫn tại văn bản này và các văn bản của Chính phủ và Bộ GD&ĐT có liên quan (đính kèm) đến tận cán bộ, công chức, giáo viên trong đơn vị.

 

b) Hướng dẫn cho các cá nhân trong đơn vị lập hồ sơ và thành lập Hội đồng cơ sở theo đúng văn bản quy định để tổ chức xét chọn đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ; đúng quy trình, đối tượng, tiêu chuẩn, . . . theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

 

c) Sau xét chọn gửi hồ sơ theo quy định về Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo đầy đủ, theo đúng mốc thời gian quy định.

 

2) Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố (Gọi tắt UBND cấp Huyện)

 

a) Thành lập Hội đồng xét duyệt đề nghị xét tặng NGND, NGƯT cấp Huyện theo đúng văn bản quy định để tổ chức xét chọn đảm bảo chính xác , công bằng, công khai, dân chủ; đúng quy trình, đối tượng, tiêu chuẩn, . . . theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

 

b) Chỉ đạo Phòng GD&ĐT thực hiện các nội dung sau :

 

- Tham mưu UBND cấp Huyện hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc Phòng GD&ĐT và Trung tâm GDNN - GDTX, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp Huyện thực hiện các nội dung như Sở GD&ĐT hướng dẫn cho các đơn vị tại mục I.1. Công văn này.

 

- Sau cuộc họp của Hội đồng cấp Huyện có trách nhiệm hoàn chỉnh và gửi hồ sơ theo quy định về Hội đồng cấp Sở Giáo dục và Đào tạo đầy đủ, theo đúng mốc thời gian quy định.

  

3) Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh (gọi tắt Sở, Ngành)

 

a) Tổ chức hướng dẫn cho các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, Ngành thực hiện các nội dung như Sở GD&ĐT hướng dẫn cho các đơn vị tại mục I.1. Công văn này.   

 

b) Tiếp nhận hồ sơ của tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, Ngành và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đầy đủ, theo đúng mốc thời gian quy định.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Các tin khác