1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước”        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Chỉ thị sô 20 /CT-UBND ngày 5/9/2020 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật lúc : 07:16 07/09/2020  
Chỉ thị sô 20 /CT-UBND ngày 5/9/2020 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 05 tháng 9 năm 2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Chỉ thị sô 20 /CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung như sau:

Năm học 2020-2021, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời triển khai có có hiệu quả Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

I. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh một cách hợp lý và đảm bảo nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó tập trung thực hiện công tác tham mưu UBND tỉnh "Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2030 và định hướng đến năm 2045” đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, định hướng theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

2. Tăng cường công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp đảm bảo chuẩn hóa, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo vị trí việc làm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý; triển khai đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cấp, bậc học theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, trong đó ưu tiên giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở để chuẩn bị công tác thay sách lớp 2 và lớp 6 vào năm học 2021 -2022; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

 

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

 

a) Giáo dục mầm non:  Tiếp tục  đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019 – 2025 theo Quyết định số 866/QĐ-UBND  ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh; tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách hỗ trợ ăn trưa để duy trì tỷ lệ trẻ bán trú; bảo đảm an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn ở cơ sở giáo dục mầm non; tiếp tục phát huy hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, tổ chức hoạt động giáo dục dựa vào cộng đồng, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ tùy theo điều kiện của từng địa phương, nhà trường và nhu cầu của trẻ để thực hiện; các trường mầm non đẩy mạnh việc phối hợp, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ; quản lý chặt chẽ việc cấp phép, tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động đối với giáo dục mầm non.  

 

b) Giáo dục phổ thông:

 

- Hoàn thành đề án “Trường học kiểu mẫu" với 3 tiêu chí: trường học xanh, trường học thông minh, trường học hạnh phúc.

 

- Tiếp tục tổ chức rà soát, bổ sung, bảo đảm đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho tất cả trường học, trong đó ưu tiên cho lớp 1 để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 trong năm học 2020-2021; triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6.

 

- Hoàn thành việc biên soạn tài liệu và triển khai chương trình giáo dục địa phương trong chương trình đổi mới sách giáo khoa gắn liền với phát huy hiệu quả giáo dục lịch sử văn hóa và con người Huế cho học sinh ở các cấp bậc học.

 

- Triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; đẩy mạnh giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) trong giáo dục phổ thông; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buột theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, thực hiện kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề. Triển khai hiệu quả các giải pháp của Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh ngay từ cấp học phổ thông; tiếp tục tham mưu có hiệu quả về định hướng nghề nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm thực hiện đề án đào tạo 10.000 nhân lực công nghệ thông tin cho tỉnh.

 

- Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; có các giải pháp để bảo đảm an toàn cho học sinh trong qua trình đưa đón, tham quan, dã ngoại; triển khai thực hiện  bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; đẩy mạnh phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” và “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; đẩy mạnh phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh; tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa, tổ chức các câu lạc bộ để thu hút học sinh, sinh viên  luyện tập thể thao; đảm bảo các điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm trong trường học.

 

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết đinh số 165/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

 

c) Giáo dục thường xuyên: Tăng cường đổi mới quản lý nhà nước đối với các loại hình trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố trong công tác tổ chức hoạt động dạy - học, đặc biệt vai trò trách nhiệm của các đơn vị, cơ sở đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong tuyển sinh viên. Quản lý dạy học đối với chương trình giáo dục thường xuyên trong các trường Cao đẳng, Trung cấp; thực hiện chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục thường xuyên phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Hướng dẫn và triển khai có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác huyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh việc học tập của người lớn.

 

d) Giáo dục dân tộc:

 

- Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường phổ thông ở vùng núi có đông học sinh dân tộc thiểu số.

 

- Tham mưu đầu tư các nguồn lực và thực hiện cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi ở 2 huyện Nam Đông, A Lưới và các xã miền núi có đông đồng bào dân tộc; trong đó thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chính sách cho người dạy và người học để nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

 

4. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống và lịch sử, văn hóa Huế

 

- Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nét đẹp ứng xử, nếp sống văn hóa của học sinh “Tiên học lễ hậu học văn”; thực hiện văn hóa giao tiếp “4 xin” trong nhà trường  “xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép” là những bài học thường xuyên cho các em học sinh.

 

- Phát huy triết lý “Tôn sư trọng đạo”, “Dạy cho ra trò”; lấy cốt cách nho nhã, thanh lịch của người Huế làm nền tảng cho giáo dục đạo đức học đường cho học sinh.

- Tiếp tục hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương cho các cấp học, trong đó chú trọng giáo dục lịch sử, văn hóa Huế với phương pháp giảng dạy mới kết hợp giữa lý thuyết (giảng dạy tại lớp học có ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh minh họa, tạo sự sinh động và yêu thích của học sinh), thực địa (tổ chức tham quan, đi thực tế) và viết thu hoạch (viết bài thu hoạch cảm nhận về nội dung được thực địa, tổ chức thi đố vui để học, thi hùng biện về di sản, văn hóa Huế), giúp cho học sinh hướng về cội nguồn, tổ tiên, cốt cách người Huế.

 

- Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, tham gia các hoạt động xã hội... nhằm mục đích giúp các em tự bảo vệ bản thân, xử lý linh hoạt các tình huống trong cuộc sống để đào tạo một thế hệ học sinh có kỹ năng sống, có thể chất tốt, giỏi tiếng mẹ đẻ để yêu quê hương đất nước, giỏi ngoại ngữ để hòa nhập với thế giới và thành thạo công nghệ thông tin để tự tin bước vào thế giới số; giàu lòng vị tha, thích nghi với đổi mới, khát khao để cống hiến.

 

5. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh

 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học tiếng anh; triển khai có hiệu quả Kế hoạch 107/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2018 - 2025, trong đó tập trung nâng cao tỷ lệ học sinh phổ thông học chương trình môn tiếng Anh hệ 10 năm.

 

- Bổ sung trang thiết bị thiết yếu, học liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ, xây dựng và triển khai hệ thống hỗ trợ dạy học tiếng Anh trực tuyến trên máy tính cho cấp học phổ thông.

 

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo để tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên ngoại ngữ ở các trường phổ thông đảm bảo cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và dạy các môn học khác; đặc biệt, đối với trường THPT chuyên Quốc Học ngoài việc tăng tỷ lệ giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ (tiếng Anh), khuyến khích giáo viên các môn còn lại sử dụng một cách phù hợp.

 

- Tiếp tục thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn đầu ra và trong quá trình giáo dục và đào tạo; tăng cường rà soát, chỉ đạo công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia bảo đảm minh bạch, khách quan, chính xác.

 

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 70/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị Quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và thực có hiệu quả Hệ sinh thái giáo dục thông minh theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án "Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025" nhằm tạo ra sự đồng bộ, tiên tiến và hiện đại trong ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý giáo dục, yêu cầu giảng dạy, học tập và yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong việc thụ hưởng các dịch vụ giáo dục theo hướng thông minh, tiện ích và hiệu quả.

 

 - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm "Phòng học thông minh" và "Lớp học thông minh" tại các đơn vị đã được lựa chọn; từng bước triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến lớp đầu cấp học và sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc); bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo.

 

 - Thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và phổ thông, triển khai thực hiện các phần mềm quản lý và hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục do Bộ GD&ĐT triển khai, đồng thời sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh trong hệ thống xác thực tập trung (SSO).

 

 7. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục:

Tiếp tục thực hiện việc phân cấp và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở giáo dục theo quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

8. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

 

- Tiếp tục tạo điều kiện cho các trường mầm non, phổ thông giao lưu, hợp tác với các trường học của tất cả các nước để tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên và giáo viên hòa đồng, học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng.

 

- Tăng cường và tạo điều kiện để thu hút các cơ sở giáo dục nước ngoài có uy tín hoặc được cấp có thẩm quyền công nhận vào tỉnh nhà dưới hình thức thành lập các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên danh, liên kết với các cơ sở giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các chương trình liên kết giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư từ nước ngoài và các hoạt động tư vấn du học; việc cấp, phát văn bằng theo đúng thẩm quyền được phân công.

 

9. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo

 

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để rà soát nhu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với lớp 2 và lớp 6 theo chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới thực hiện trong năm học 2021 - 2022; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

 

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020-2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 525/QĐ-UBND, ngày 24/02/2020,  giải quyết dứt điểm tình trạng nhà vệ sinh và công trình nước sạch không đảm bảo vệ sinh trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định.

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các cấp, bậc học giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng và thực hiện kế hoạch bổ sung, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị đối với các tiêu chí trường chuẩn quốc gia đã quá hạn, bị xuống cấp. Tiếp tục xây dựng mô hình trường học kiểu mẫu ở các cấp, bậc học.

 

II. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; bám sát thực tế ở cơ sở để kịp thời phản ánh, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong quản lý giáo dục, trong dạy học và trong học tập của học sinh, sinh viên; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để ngành giáo dục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

 

III. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH

 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên chế, chế độ chính sách, kinh phí và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành Giáo dục.

 

IV. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ

 

1. Phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

 

2. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, phường, thị trấn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

 

3. Chỉ đạo Phòng GD&ĐT hướng dẫn cho các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; tiếp tục quan tâm thực hiện công tác kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn trường học, công tác y tế học đường.

 

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp trên địa bàn một cách hợp lý; tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện để nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia và trường học 2 buổi ngày ở các cấp, bậc học, đặc biệt là cấp tiểu học để thực hiện thay sách lớp 1 và chuẩn bị cho thay sách lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021-2022; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đảm bảo chuẩn hóa và tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định. Chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ triệt để chống lạm thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc quyền quản lý; thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và người lao động đầy đủ, đúng quy định để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

 

V. CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CÓ ĐÀO TẠO SƯ PHẠM

 

1. Tổ chức triển khai quán triệt đến tận cán bộ, giáo viên và người lao động trong đơn vị nội dung Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 -2021 của  ngành Giáo dục; đồng thời, căn cứ vào nội dung của Chỉ thị để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của đơn vị theo đúng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

 

2. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương, các trường học triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Các tin khác