Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Phòng COVID 19

Cập nhật lúc : 09:44 13/03/2020  

Thông báo Kế hoạch dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng Chương trình dạy học trên truyền hình, Sở thông báo đến các học sinh lớp 9 và lớp 12 chương trình, nội dung các môn học; Lịch phát sóng và kênh phát sóng như sau:

1. Chương trình, nội dung và các môn học trên truyền hình


- Các bài giảng trên truyền hình là các bài học tiếp nối trong chương trình lớp 9 và lớp 12 năm học 2019-2020.

 

- Các môn học trên truyền hình:

+ Đối với lớp 9 gồm các môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh;

+ Đối với lớp 12 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh (hệ 7 năm và hệ 10 năm).

 

2. Lịch phát sóng và kênh phát sóng


Các bài giảng trên truyền hình được phát sóng trên kênh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT). Toàn bộ các chương trình học và lịch phát sóng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của tỉnh (thuathienhue.gov.vn), Trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT (thuathienhue.edu.vn); website của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (trt.com.vn), website của Báo Thừa Thiên Huế (baothuathienhue.vn).

 

Lịch phát sóng của buổi phát đầu tiên sẽ gửi đến các đơn vị sớm nhất có thể để thông báo.

 

Sở yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh một số hội dung sau:


- Các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố Huế, các cơ sở giáo dục có dạy chương trình THCS, THPT thông báo kịp thời đến giáo viên và toàn thể học sinh lớp 9, lớp 12 (thông qua giáo viên chủ nhiệm) được biết và hướng dẫn thực hiện việc học theo lịch phát sóng qua truyền hình;

 

- Giao nhiệm vụ cho các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX chỉ đạo tổ chuyên môn phân công giáo viên giao bài tập cho học sinh để luyện tập, củng cố các kiến thức đã học cũng như giải đáp những nội dung còn chưa rõ trong quá trình tiếp thu của học sinh (trong trường hợp cần thiết, thiết lập nhóm liên hệ với giáo viên trực tiếp giảng trên truyền hình để có sự thống nhất trong hướng dẫn học tập cho học sinh), đồng thời, tùy theo tình hình của từng đơn vị để có giải pháp cụ thể thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ và Sở.

Các tin khác