Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 29 tháng 03 năm 2020


Video

Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm): Artificial intelligence communication and culture


Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm): UNIT 8. The world of work grammar


Hóa học lớp 12: Luyện tập nhôm và các hợp chất của nhôm


Toán lớp 12: Phương trình mặt phẳng (tiết 2)


GDCD lớp 12: BÀI 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 1)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 8. Tourism (tiết 2)


Phóng sự: Dạy học trên truyền hình


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Unit 7. Saving energy (tiết 2)


Ngữ văn lớp 12: Những đứa con trong gia đình (tiết 2)


Vật lý lớp 12: Tia X (tia Rơn Ghen)


Số dòng hiển thị 123456  đến: Tổng: 55 dòng - Trang 6