Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 30 tháng 04 năm 2017


Tin mới

Thông báo về việc tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức năm học 2016-2017

Thông báo về việc tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức năm học 2016-2017

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc và niêm yết tại bảng Thông báo của Sở (đường Trương Định).

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm