Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 12 tháng 12 năm 2017


Tin tức & sự kiện

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tiếp tục tạo bước đột phá trong cải cách hành chính

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tiếp tục tạo bước đột phá trong cải cách hành chính

Năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo xếp vị trí thứ 3/20 sở, ban, ngành trong bảng xếp hạng kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh công bố, đánh dấu sự nỗ lực của toàn ngành trong công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm