Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 19 tháng 10 năm 2017


Tin tức & sự kiện

Hội nghị tập huấn “Dạy Tiếng Anh theo chương trình, sách giáo khoa mới thuộc đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT” năm học 2017 – 2018

Hội nghị tập huấn “Dạy Tiếng Anh theo chương trình, sách giáo khoa mới thuộc đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT” năm học 2017 – 2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp tiểu học, nhằm mục đích nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn “Dạy Tiếng Anh theo chương trình, sách giáo khoa mới thuộc đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT”, Hội nghị tập huấn được tổ chức vào ngày 05/10/2017 tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

  • Hội nghị CC, VC Trường Tiểu học Hương Vân
    Năm học 2017- 2018 là năm học thứ 6 thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, giáo dục tiểu học tập trung thực hiện những nhiệm ...

    Xem thêm

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm