Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 15 tháng 11 năm 2018


Tin tức & sự kiện

Mitsubishi Corporation tài trợ kinh phí để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin cho giáo viên, học sinh và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế

Mitsubishi Corporation tài trợ kinh phí để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin cho giáo viên, học sinh và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký kết Văn bản ghi nhớ về việc Mitsubishi Corporation đồng ý tài trợ kinh phí hơn 1 tỷ VNĐ để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin cho giáo viên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh và trang cấp thiết bị công nghệ phục vụ dạy học cho 2 phòng học ngoại ngữ tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm