Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 23 tháng 10 năm 2018


Tin tức & sự kiện

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Y dược tổ chức chương trình hỗ trợ cộng đồng “Phòng ngừa lạm dụng trẻ em”

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Y dược tổ chức chương trình hỗ trợ cộng đồng “Phòng ngừa lạm dụng trẻ em”

Nhằm nâng cao nhận thức về quyền của trẻ em, cung cấp thông tin hữu ích đến phụ huynh, giáo viên, học sinh; đồng thời tạo ra sân chơi phù hợp cho lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Dự án của Trường Đại học Y dược Huế phối hợp tổ chức Chương trình Hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa lạm dụng trẻ em.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm