Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 01 năm 2017


Tin mới

Tổng kết, bế mạc Hội thao GDQP-AN dành cho học sinh THPT năm học 2016 - 2017

Tổng kết, bế mạc Hội thao GDQP-AN dành cho học sinh THPT năm học 2016 - 2017

Sau 2 ngày tổ chức, chiều 19/01/2017, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh (CHQS Tỉnh) tổ chức Lễ tổng kết, bế mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An Ninh (GDQP - AN) cho học sinh Trung học phổ thông năm học 2016-2017.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm