Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 06 tháng 12 năm 2019


Tin tức & sự kiện

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Hương Sơ (giai đoạn 1), thành phố Huế phục vụ di dời khu dân cư tại khu vực I di tích Kinh thành Huế

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Hương Sơ (giai đoạn 1), thành phố Huế phục vụ di dời khu dân cư tại khu vực I di tích Kinh thành Huế

Ngày 03/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3103/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Hương Sơ (giai đoạn 1), thành phố Huế với tổng mức đầu tư được duyệt: 21,123 tỷ đồng, được thực hiện trong 2 năm.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm