Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 29 tháng 05 năm 2017


Tin mới

Kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức năm học 2016-2017

Kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức năm học 2016-2017

Ngày 25/5/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1297/QĐ-SGD&ĐT về việc công nhận kết quả trúng tuyển 06 viên chức trường THPT Quốc Học-Huế và Quyết định số 1299/QĐ-SGD&ĐT về việc công nhận kết quả trúng tuyển 48 viên chức các đơn vị trực thuộc Sở (có Quyết định đính kèm).

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm