Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 18 tháng 01 năm 2019


Tin tức & sự kiện

Giải cờ vua, cờ tướng giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh cấp tiểu học Thừa Thiên Huế tranh Cúp Hương Giang năm học 2018-2019

Giải cờ vua, cờ tướng giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh cấp tiểu học Thừa Thiên Huế tranh Cúp Hương Giang năm học 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 giáo dục tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu cờ vua, cờ tướng của học sinh, giáo viên và động viên cha mẹ học sinh tham gia giao lưu; tăng cường học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh; góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong nhà trường và trong cộng đồng, đồng thời đánh giá phong trào cờ vua, cờ tướng của các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh,

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm