Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 07 tháng 12 năm 2016


Tin mới

Hội thảo dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hội thảo dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Để chia sẻ những kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức dạy học tích hợp liên môn (THLM), rút ra những bài học thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay, đồng thời thiết thực chào mừng kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016,

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm