Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 07 tháng 04 năm 2020


Các trường THCS&THPT