Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 19 tháng 10 năm 2017


Tin tức

Hội nghị tập huấn “Dạy Tiếng Anh theo chương trình, sách giáo khoa mới thuộc đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT” năm học 2017 – 2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp tiểu học, nhằm mục đích nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Sở Giáo dục ...