Dạy tức là học hai lần''

Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Tình hình thiệt hại và công tác khắc phục sau bão
Ngày 18/9/2020, sau khi cơn bão số 5 đổ bộ vào, Thừa Thiên Huế là địa phương chịu nhiều thiệt hại lớn nhất. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, ...

  • Thông báo
    Thực hiện Công điện 05/CĐ-UBND ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ...