Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 01 tháng 12 năm 2020


Tin tức

Hội nghị thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 25/11/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệu tập các thành viên của Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa ...