Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 23 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Y dược tổ chức chương trình hỗ trợ cộng đồng “Phòng ngừa lạm dụng trẻ em”
Nhằm nâng cao nhận thức về quyền của trẻ em, cung cấp thông tin hữu ích đến phụ huynh, giáo viên, học sinh; đồng thời tạo ra sân chơi phù ...