Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 27 tháng 06 năm 2017


Tin tức

Kết quả kỳ xét tuyển vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế
Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế công bố kết quả xét tuyển vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huế năm học 2017-2018