Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Tập huấn công tác kiểm tra và lập hồ sơ Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2016
Thực hiện kế hoạch 113/KH-UBND ngày 28/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Kế hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn Phổ cập ...