Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Phòng chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Văn phòng

 

Trong các năm qua hoạt động của phòng từ công tác tổng hợp đến các công tác hoạt động hành chính sự vụ, công tác phục vụ đã đáp ứng kịp thời cho công tác lãnh chỉ đạo của Ban Giám đốc cũng như phục vụ các công việc hàng ngày của các phòng ban chuyên môn.

Là phòng đầu mối của cơ quan, lo quan hệ đối nội, đối ngoại, tiếp khách trong và ngoài ngành với nhiều công việc phức tạp, cán bộ còn thiếu nhưng trong những năm qua phòng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Chính trị được giao, đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của cơ quan.

5 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi xuất sắc. Có 15 lượt cán bộ chuyên viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Có 3 cán bộ được đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo khen thưởng.

  • Chánh Văn phòng: Thân Nguyên Khánh.
  • Chuyên môn: ĐHSP Toán.
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.
  • Điện thoại: CQ: 0234.3821072. DĐ: 0989156717
  • Email: tnkhanh.sgddt@thuathienhue.gov.vn


  • Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Phương Bình
  • Chuyên môn:Cử nhân chuyên ngành Kế toán
  • Lĩnh vực phụ trách: Kế toán, CSVC
  • Điện thoại: 0234.3848759.
  • Email: binhntp@hue.edu.vn Các tin khác