Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 03 tháng 12 năm 2020


Danh bạ điện thoại

Cập nhật lúc : 15:20 19/11/2015  

Danh bạ điện thoại cơ quan

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Ban Giám đốc

 

 

1

Phạm Văn Hùng

Giám đốc

845939

2

Đặng Phước Mỹ

P.Giám đốc

824005

3

Nguyễn Tân

P.Giám đốc

821795

 

Văn phòng Sở

 

 

4

Thân Nguyên Khánh

Chánh Văn phòng

821072

5

Trương Thế Quốc Anh

Chuyên viên

823057

6

Nguyễn Thị Phương Bình

Chuyên viên

848759

7

Nguyễn Thị Lan Phương

Chuyên viên

848759

8

Phan Thị Hương Giang

Chuyên viên

823057

9

Võ Văn Châu

Chuyên viên

823057

10

Nguyễn Thị Thanh Cần

Chuyên viên

821072

11 Nguyễn Văn Huy Chuyên viên  

 

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

 

12

Trần Duy Hân

Trưởng phòng

822456

13

Nguyễn Thị Ánh

P.Trưởng phòng

822456

14 Lê Duy Dũng P.Trưởng phòng 822456

15

Nguyễn Quốc Sĩ

Chuyên viên

822456

16

Trương Thị Hà Thu

Chuyên viên

822456

 

Phòng Giáo dục Trung học

 

 

17

Tôn Thất Viễn Tương

Trưởng phòng

823722

18

Mai Anh Ngọc

P.Trưởng phòng

823722

19

Nguyễn Tấn Tường

P.Trưởng phòng

823722

20

Nguyễn Ngọc Chương

Chuyên viên

823722

21

Trần Văn Hoành

Chuyên viên

823722

22

Cao Giáp Bình

Chuyên viên

823722

23

Nguyễn Văn Cường

Chuyên viên

823722

24

Hà Văn vinh

Chuyên viên

823722

25 Tôn Nữ Quỳnh My Chuyên viên 823722
26 Trần Gia Trí Chuyên viên 823722

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

 

 

27

Đoàn Minh Thắng

Trưởng phòng

826284

28

Hồ Thị Liên

P.Trưởng phòng

826284

29

Hồ Hữu Hải

Chuyên viên

826284

30

Phan Thanh Tuân

Chuyên viên

826284

 

Phòng Giáo dục Tiểu học

 

 

31

Phan Văn Hải

Trưởng phòng

821794

32

Nguyễn Thị Mỹ Thái

P.Trưởng phòng

821794

33

Trần Đại Phúc

Chuyên viên

821794

34

Cao Hữu Khoa

Chuyên viên

821794

 

Phòng Mầm non

 

 

35

Ngô Thị Hạnh

Trưởng phòng

846061

36

Trần Thị Thúy Phương

Chuyên viên

846061

37

Bùi Thị Quyên

Chuyên viên

846061

38 Hồ Thị Ái Chuyên viên 846061

 

Phòng Khảo thí và KĐCL

 

 

39

Nguyễn Thành Trung

Trưởng phòng

846063

40

Nguyễn Thế Phương

P.Trưởng phòng

846063

40 Đỗ Thị Lan P.Trưởng phòng 846063

41

Nguyễn Hồng Phúc

Chuyên viên

846063

42

Phạm Văn Lành

Chuyên viên

846063

43

Hồ Ngọc Hùng

Chuyên viên

846063

 

Thanh tra Sở

 

 

44

Lê Thư

Chánh Thanh tra Sở

821791

45

Nguyễn Đình Sơn

Phó Chánh thanh tra

821791

46

Trương Văn Đồng

Thanh tra viên

821791

47

Triệu Thị Kim Toàn

Thanh tra viên

821791

 

Phòng CTTT&CTHSSV

 

 

48

Nguyễn Thành Sơn

Trưởng phòng

832608

49

Nguyễn Tuấn Ngọc

P.Trưởng phòng

832608

50

Hồ Thị Tú Oanh

Chuyên viên

832608

 

Phòng GDCN&GDTX

 

 

51

Cao Đăng Ngọc Phượng

Trưởng phòng

830223

52

Nguyễn Văn Lưu

Chuyên viên

830223

53

Nguyễn Văn Nghiệm

Chuyên viên

830223