1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Danh bạ điện thoại cơ quan

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Ban Giám đốc

 

 

1

Nguyễn Tân

Giám đốc

845939

2

Đặng Phước Mỹ

P.Giám đốc

824005

3

Đoàn Minh Thắng

P.Giám đốc

821795

 

Văn phòng Sở

 

 

4

Thân Nguyên Khánh

Chánh Văn phòng

821072

5

Trương Thế Quốc Anh

Chuyên viên

823057

6

Nguyễn Thị Phương Bình

Chuyên viên

848759

7

Nguyễn Thị Lan Phương

Chuyên viên

848759

8

Phan Thị Hương Giang

Chuyên viên

823057

9

Võ Văn Châu

Chuyên viên

823057

10

Nguyễn Thị Thanh Cần

Chuyên viên

821072

11 Nguyễn Văn Huy Chuyên viên  

 

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

 

12

Trần Duy Hân

Trưởng phòng

822456

13

Nguyễn Thị Ánh

P.Trưởng phòng

822456

14 Lê Duy Dũng P.Trưởng phòng 822456

15

Nguyễn Quốc Sĩ

Chuyên viên

822456

16

Trương Thị Hà Thu

Chuyên viên

822456

 

Phòng Giáo dục Trung học

 

 

17

Mai Anh Ngọc

P.Trưởng phòng

823722

18

Nguyễn Ngọc Chương

Chuyên viên

823722

19

Trần Văn Hoành

Chuyên viên

823722

20

Cao Giáp Bình

Chuyên viên

823722

21

Nguyễn Văn Cường

Chuyên viên

823722

22 Lê Thanh Sơn Chuyên viên 823722

23

Lê Xuân Đức

Chuyên viên

823722

24 Tôn Nữ Quỳnh My Chuyên viên 823722
25 Trần Gia Trí Chuyên viên 823722

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

 

 

26

Hồ Thị Liên

P.Trưởng phòng

826284

27

Hồ Hữu Hải

Chuyên viên

826284

28

Phan Thanh Tuân

Chuyên viên

826284

29 Hoàng Phước Toàn Chuyên viên 826284

 

Phòng Giáo dục Tiểu học

 

 

29

Nguyễn Thị Mỹ Thái

P.Trưởng phòng

821794

30

Trần Đại Phúc

Chuyên viên

821794

31

Cao Hữu Khoa

Chuyên viên

821794

 

Phòng Mầm non

 

 

32

Ngô Thị Hạnh

Trưởng phòng

846061

33

Trần Thị Thúy Phương

Chuyên viên

846061

34

Bùi Thị Quyên

Chuyên viên

846061

35 Hồ Thị Ái Chuyên viên 846061

 

Phòng Khảo thí và KĐCL

 

 

36

Nguyễn Thành Trung

Trưởng phòng

846063

37 Đỗ Thị Lan P.Trưởng phòng 846063

38

Nguyễn Hồng Phúc

Chuyên viên

846063

39

Phạm Văn Lành

Chuyên viên

846063

40

Hồ Nguyễn Thành Nhân

Chuyên viên

846063

 

Thanh tra Sở

 

 

41

Lê Thư

Chánh Thanh tra Sở

821791

42

Nguyễn Đình Sơn

Phó Chánh thanh tra

821791

43

Trương Văn Đồng

Thanh tra viên

821791

44

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Thanh tra viên

821791

 

Phòng CTTT&CTHSSV

 

 

45

Nguyễn Tuấn Ngọc

P.Trưởng phòng

832608

46

Hồ Thị Tú Oanh

Chuyên viên

832608

 

Phòng GDCN&GDTX

 

 

47

Cao Đăng Ngọc Phượng

Trưởng phòng

830223

48

Nguyễn Văn Lưu

Chuyên viên

830223

49

Nguyễn Văn Nghiệm

Chuyên viên

830223